Trapphusen

Hej medlemmar,

Var uppmärksamma på att aldrig ställa saker i trapphusen.

 • Barn kan skada sig
 • Det medför eventuellt en brandrisk
 • Trapphusen måste vara framkomliga vid olika händelser
 • Saker får lätt ”ben” och försvinner

Så snälla, lämna inte saker (speciellt inte av värde) i trapphusen.

Vi har på senaste tiden haft ett antal fall av att personer har placerat saker i trapphusen som sedan har försvunnit.

Obehöriga i tvättstugan

Till alla boende på Lindgården

Släpp aldrig in någon i tvättstugan som inte är boende på Lindgården! Man måste ha en egen nyckel och blipp.

Om ni tappar bort er blipp, kontakta genast styrelsen och meddela oss så att vi kan spärra blippen.

Kom ihåg att stänga och låsa dörrar efter er. Ställ inte upp dörrar längre tider och helst inte alls.

Tyvärr har det skett stölder och skadegörelse i tvättstugan på grund av att obehöriga har släppts in eller tagit sig in.

Styrelsen/Lindgården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lindgården till föreningsstämma.

Tid: Onsdagen den 22 maj 2024 kl.18.00

Plats: Träfflokalen (samma ingång som tvättstugan, Grusåsgränd 78) 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning­
 18. Avslutande

Viktig information

 • Årsredovisning Brf Lindgården 2023.
 • Fullmakt. Om du inte kan komma kan du ge fullmakt åt någon närstående att företräda dig (ladda ner här).
 • Protokoll. Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på föreningens webbsida inom tre veckor efter stämman.

Informationsmöte 17 mars

Söndagen 17 mars bjuder styrelsen in till informationsmöte i Lindgårdens träfflokal. Vi kommer att berätta om föreningens ekonomi samt pågående och kommande projekt. Vi vill också gärna få era synpunkter och förslag på förbättringar av vår gemensamma fastighet och gård.

Vi bjuder på fika från klockan 14:30 och startar mötet klockan 15:00. Kom och träffa oss i styrelsen och dina grannar. Alla är hjärtligt välkomna!

Stamspolning

Hej alla grannar!

Nu är stamspolningen på Lindgården snart klar, den är planerad att vara genomförd imorgon tisdag den 13/2.

Vi vill passa på att tacka er alla för ert tålamod och er hjälp under arbetets gång.

Vi tackar också Avloppsteknik Svenska AB för allt deras jobb med att genomföra stamspolningen.

Obligatorisk Ventilationskontroll i januari

Hej grannar! Under andra hälften av januari, 15–26 januari, kommer vår ventilationsentreprenör AirCano att genomföra Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) på Lindgården. Det måste enligt myndighetskrav utföras vart sjätte år för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska i samtliga lägenheter och lokaler.

Det innebär att AirCano behöver komma in i samtliga lägenheter. Mer information meddelas ungefär en vecka i förväg men om du redan nu vet att du kommer vara bortrest under den perioden ber vi dig kontakta styrelsen per mejl (styrelsen@lindgarden.net) eller telefon 0707146200 för att planera hur vi får åtkomst till din lägenhet.

Samtliga från AirCano kommer att bära synlig ID06-legitimation!

Gott nytt år!

Viktiga datum hösten 2023

Inlämning av grovsopor

 • 23 oktober kl. 18:00-18:30
 • 11 december kl. 18:00-18:30

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inga sopor utanför grovsoprummet.

En utförlig lista över vad som får lämnas finns här på webbsidan.

Styrelsemöten

Har du något du vill ta upp med styrelsen? Kontakta ordförande på peter.rohss[at]lindgarden.net.
Våra återstående möten för hösten är planerade att äga rum i träfflokalen följande datum:

 • 23 november kl. 18:30-20:30
 • 19 december kl. 18:30-20:30

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lindgården till föreningsstämma.

Tid: Måndagen den 15 maj 2023 kl.18.00

Plats: Träfflokalen (samma ingång som tvättstugan, Grusåsgränd 78) 

Dagordning 

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer 
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Avslutande

Enskededalen den 14 april 2023. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lindgården. 

Viktig information 

 • Ombud/fullmakt: Om du inte har möjlighet att närvara på stämman kan du göra din röst hörd via fullmakt (se länk nedan).
 • Årsredovisning. BRF Lindgårdens årsredovisning för 2023 finns att ladda ner nedan. Skulle medlem önska en utskriven version kan du beställa den genom att skicka ett mejl till styrelsen@lindgarden.net alternativt lägga en skriftlig beställning i postlådan vid föreningslokalen/tvättstugan. Lämna ditt namn och lägenhetsnummer. 
 • Motioner (dagordningen punkt 18). Inkomna motioner och styrelsens svar på dessa finns nedan. Kontakta styrelsen om du också vill få dessa tillsända dig per mejl eller fysiskt.
 • Protokoll. Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på föreningens webbsida inom tre veckor efter stämman.

Medlemsmöte

Torsdagen den 17 november kl. 19.00 anordnar styrelsen ett informellt möte för alla som bor på Lindgården i träfflokalen.

Vi vill gärna få in förslag på förbättringar och andra synpunkter från våra medlemmar, och passar samtidigt på att informera lite om genomförda, pågående och kommande arbeten i föreningen. Dessutom tar vi upp lite tips på enkla sätt att minska våra kostnader för uppvärmning och elektricitet. 

Vi bjuder på hembakt fika och alla är varmt välkomna!

Viktiga datum i höst

Gårdsstädning

Söndag 9 oktober kl. 11:00-14:00, avslutas med korvgrillning.

Mycket välkomna, stora som små!

Inlämning av grovsopor

 • 24 oktober kl. 18:00-18:30
 • 12 december kl. 18:00-18:30

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inga sopor utanför grovsoprummet.

En utförlig lista över vad som får lämnas finns här på webbsidan.

Styrelsemöten

Har du något du vill ta upp med styrelsen? Kontakta ordförande på peter.rohss[at]lindgarden.net!
Våra återstående möten för hösten är planerade att äga rum i träfflokalen följande datum:

 • 18 oktober kl. 18:30-20:30
 • 22 november kl. 18:30-20:30
 • 12 december kl. 18:30-10:30

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till föreningsstämma.

 • Tid: Tisdag den 24 maj 2022 kl.18.30
 • Plats: Om vädret tillåter samlas vi utomhus och genomför stämman. Vi ses vid Lilla gården. Ta med paraply vid regn.  
 • Ombud: Kan du inte närvara på stämman kan du göra din röst hörd via fullmakt, bifogat i detta utskick.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning­
 18. Avslutande

Viktig information

 • Årsredovisning. Klicka här för att komma till årsredovisningen för 2021. Skulle medlem önska en printad version kan du beställa den genom att skicka ett mejl till styrelsen@lindgarden.net alternativt lägga en skriftlig beställning i postlådan vid föreningslokalen/tvättstugan. Lämna ditt namn och lägenhetsnummer.
 • Fullmakt. Om du inte kan komma kan du ge fullmakt åt någon närstående att företräda dig. Här kan du ladda ner en fullmakt.
 • Protokoll. Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på föreningens hemsida inom tre veckor efter stämman.

Grovsopor 2022

Insamling av grovsopor år 2022

Sex gånger per år samlar föreningen in grovsopor för alla boende på Lindgården.

Datum för 2022 är:

 • 7 mars kl. 18:00-18:30
 • 25 april kl. 18:00-18:30
 • 13 juni kl. 18:00-18:30
 • 29 augusti. 18:00-18:30
 • 24 oktober. 18:00-18:30
 • 12 december. 18:00-18:30

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inget utanför!

Här kan du läsa mer om vad du får och inte får lämna i vår insamling.

Skyddsrum i Dalen

I Dalen finns det skyddsrum för 4 000 personer, vid behov ska de vara öppna för alla som vill nyttja dem tills det är fullt.

Lindgården har inget eget skyddsrum men närmast för oss är skyddsrum på Pärongården, Äppelgården eller Hagtornsgården.

På MSB (Myndigheten för Samhällsskydd) hittar du en karta som visar alla skyddsrum nära dig. Klicka här.

MSBs hemsida är även en god informationskälla till vad som händer i vår omvärld och hur du kan förbereda dig skulle en kris eller krig inträffa.

Cykelinventering 2022

På grund av att det börjar bli fullt i alla våra cykelförråd, och ute på gården, är det dags för en cykelinventering. Syftet är att få bort herrelösa cyklar (och barnvagnar) som blivit kvarlämnade genom åren.

Hur går det till?

Under vecka 4 har du fått ett utskick i din brevlåda med information och lappar som ska fästas på din cykel/dina cyklar som står i förråden och/eller ute på gården. Lapparna ska vara tydligt fastsatta och märkta med namn, lägenhetsnummer och adress. I utskicket finns bifogat buntband för att fästa lapparna.

Behöver du fler lappar? Här kan du ladda ner och skriva ut.

Cyklarna ska vara uppmärkta senast 13/2 2022. Därefter omhändertas omärkta cyklar av föreningen och förvaras i ett avskilt förråd i 3 månader. Cyklarna lämnas sedan till polisen.

Regler för cykelförvaring

Följande regler gäller när du vill förvara/parkera din cykel i någon av våra förråd eller på gården:

 • Respektive boende har rätt att förvara 2 cyklar var i föreningens förråd/gård. Detta gäller oavsett ålder. Alltså, är ni en familj på 4 personer får ni förvara 8 cyklar i förråden/på gården. Vill man ha fler cyklar än detta så är det den egna uteplatsen, balkongen eller lägenheten som gäller. Ej trapphus eller andra gemensamma utrymmen.
 • I förråden är det inte tillåtet att låsa fast cyklar eller barnvagnar i cykelställen då det omöjliggör flyttning av trasiga och oanvända cyklar/vagnar.
 • Tanken med förråden är att man ska förvara cyklar och vagnar som används. Behöver ni långtidsförvara en cykel eller barnvagn får ni ansvara för det själv,  t ex i ert eget förråd.

Avgiftshöjning för 2022

Från och med den första januari 2022 kommer avgifterna att höjas med 2%, ett beslut som togs på styrelsemötet i december 2021. Vi vill gärna att våra medlemmar ska ha en god kvalitet i sin närmiljö och på sin gård och vår höjning av avgifterna är en förutsättning för att kunna ta hand om föreningen på bästa sätt.  

Hur det påverkar din månadsavgift beror på storleken på din lägenhet. Här ett exempel: Har du en månadsavgift på 3 500 kr blir det 70 kr mer per månad. Är månadsavgiften 5 000 kr blir det 100 kr mer per månad. Höjningen sker retroaktivt från och med februari.

Varför höjs avgifterna?

BRF Lindgården måste, liksom alla andra i omvärlden, möta kostnadsökningarna för el, värme, reparationer och underhåll. Som allt annat i vår ekonomi, stiger i regel priser på varor och tjänster. Årsavgiften och hyrorna är våra enda intäkter och de ska täcka de löpande kostnaderna för föreningen.

Ett sätt för bostadsrättshavare att hålla nere höga utgifter för föreningen är att minska risken för vattenskador, exempelvis genom att se över så att diskmaskiner, toaletter, tvättmaskiner inte läcker. Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare har koll på standarden i din egen lägenhet. Vi har tyvärr haft ett flertal incidenter de senaste åren, där föreningen har tvingats betala kostnader för vattenskador i kök och badrum.

Foto: Hyresgästföreningen

Uppföljning av kalla lägenheter

Under vecka 49 och 50 har vi haft besök av en styrtekniker som har tittat på fastighetens undercentral. Vissa injusteringar har gjorts vilket har lett till att majoriteten av de kalla lägenheterna nu har fått tillbaka en rimlig värme.

Vår fastighets drivs av ett gammalt ett-rörs-system vilket är känsligt för omslag i temperaturen. Nu vet vi att de kommande dagarna under julen kommer med kyla och låga temperaturer och vår förhoppning är att injusteringen har lett till att värmen har lättare att hänga med, och att era element blir varma.

Skulle du mot förmodan fortfarande uppleva att du har kallt i lägenheten ber vi dig att kontakta Nordstaden och felanmäla det. Den återkopplingen är viktig då vi försöker föra statistik på vilka lägenheter som är drabbade.

Vad ska vi göra långsiktigt

Under 2022 har vi budgeterat för att det ska genomföras en utredning gällande föreningens värmesystem. I dagsläget kan vi inte säga hur omfattande detta projekt kommer att bli men vi ska se till att kommunicera resultatet. Större investeringar om eventuellt byte av värmesystem kommer givetvis tas vid ett årsmöte eller en extrastämma. 

Kall lägenhet

Under hösten och den tidigare vintern har vi haft flera medlemmar i föreningen som har hört av sig till oss angående att det är kallt i lägenheterna. Vi i styrelsen gör allt i vår makt för att försöka hitta en lösning på problemet med kalla lägenheter – men allt går inte att lösa i en handvändning. Här kommer därför en sammanställning på vilka åtgärder du kan göra och vilka åtgärder vi i föreningen försöker göra.

Vad kan jag göra åt min kalla lägenhet?

 • Ställ möbler en bit ifrån elementen och undvik gardiner som hänger ner över dem. Runt elementen ska luften kunna röra sig fritt, så att värmen sprids till resten av lägenheten.
 • Känns elementen kalla kan du testa att lufta dem. Men läsa noggrant på hur du gör när du luftar element så att du inte riskerar att ett element springer i läck. Känner du dig osäker – kontakta Nordstaden för konsultation.

Om du upplever att det är kallt trots att du följer råden ovan kan du mäta temperaturen. Mät mitt i rummet på en meters höjd från golvet. Visar temperaturen under 20 grader flera dagar i rad ska du kontakta Nordstaden. De kan då komma och göra ett besök hemma hos dig för att se över din situation. Utifrån förutsättningarna i din lägenhet planeras eventuell åtgärd.

Vad gör föreningen åt kalla lägenheter?

Vi har nu varit i kontakt med vår tekniska förvaltare på Nordstaden som i sin tur har anlitat en styrtekniker. En tekniker kommer under vecka 49 gå igenom vår undercentral för att göra en felsökning. Vår förhoppning är att vi ska kunna få en åtgärdsplan efter detta besök.

Lufta elementen

När hösten drar in och temperaturen sjunker kan en del uppleva att lägenheten blir kallare och att elementen inte är riktigt varma. Då kan det vara dags att lufta dina element!

När ett element fungerar som det ska är den övre halvan varmare än den nedre. Om det finns luft i systemet blir däremot den nedre delen varmare och då är det dags att lufta.

På hösten när värmen sätts på igen efter sommaren kan det bildas luftfickor som gör att elementen inte blir riktigt varma. I ett hus med flera våningar samlas i regel luften i elementen högst upp i huset. Lufta elementen med jämna mellanrum – särskilt om du bor på den översta våningen.

Så här luftar du elementet själv

 1. Om elementets övre del är svalare än den nedre har du sannolikt luft i systemet. Känn efter med handen. Luften kan också göra så att det börjar låta i elementet.
 2. För att kunna släppa ut luften behöver du en elementnyckel. Om du inte har någon går det att köpa en sådan på ett byggvaruhus. Köp en multinyckel som passar till de flesta ventiler.
 3. Innan du öppnar ventilen, sätt en mugg eller handduk under. Skruva försiktigt tills det börjar pysa ut luft. När det börjar rinna ut vatten är det dags att skruva åt ventilen igen (om det inte finns luft i elementet kommer det vatten direkt). Kontrollera att den håller tätt, men dra inte åt för hårt.

Grovsopor 2021

Insamling av grovsopor år 2021

Sex gånger per år samlar föreningen in grovsopor för alla boende på Lindgården.

Kvarvarande datum för 2021 är:

 • 6 december kl. 18:00-18:30

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inget utanför!

Här kan du läsa mer om vad du får och inte får lämna i vår insamling.

Kalleles till ordinarie föreningsstämma 2021

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till föreningsstämma 18 maj.

 • Tid: Tisdag 18 maj 2020 kl.18.30
 • Plats: På grund av rådande Corona-tider samlas vi utomhus och genomför stämman. Ses vid Lilla gården. Ta med paraply vid regn.  
 • Ombud: Kan du inte närvara på stämman kan du göra din röst hörd via fullmakt, klicka på länken här nedan för att ladda ner. Skriv ut, skriv under och lämna till ditt ombud.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning­
 18. Avslutande

Protokollet kommer att vara tillgängligt hos styrelsen och publiceras på föreningens hemsida inom tre veckor från stämman.

Stamspolning i fastigheten


Måndag den 25 januari drar arbetet med stamspolning av vår fastighet igång och håller på hela veckan. Detta görs regelbundet var femte år för att våra avlopp ska hållas i gott skick.

I den senaste aviseringen som gått ut via post anges vilken dag arbetet sker i just din lägenhet. Det anges också att man ska lämna sin nyckel i ett kuvert till personal från Svensk Röranalys som kommer stå utanför porten mellan kl. 07.30-08.00. Personalen bär legitimation (ID06) som gärna uppvisas vid behov.

De kommer stå med spolbilen väl synligt på gården.

Måndag vid port 80
Tisdag vid port 82
Onsdag vid port 84
Torsdag vid port 86
Fredag vid port 88

Glöm inte att skåp under diskbänk och handfat. Ta även bort mattor och dylikt i badrum så att hantverkarna lätt kommer åt golvbrunn och vattenlås.
Plocka även bort föremål du är rädd om för säkerhets skull då arbetet är smutsigt.

Har ni några frågor om arbetet är ni varmt välkomna att maila till styrelsen@lindgarden.net

Återvinning i tvättstugan

Tack för att du hjälper oss att sortera och återvinna!

Föreningen introducerar nu fyra stycken sorteringskärl i tvättstugan. Ett litet steg för att gynna vår miljö och agera mer hållbart.

Viktigt!
Kärlen är endast till för sopor som uppstår här i tvättstugan; en omaka strumpa, ett tomt tvättmedelspaket eller lite ludd från torktumlaren. Det är alltså inte tillåtet att ta med sig sin egen sortering och lämna här.

Låt oss alla hjälpas åt så gör vi en liten, men viktig, insats för vår värld!

Meddelande om avgiftshöjning

Vi har haft orörda avgifter sedan 2015, vilket betyder fem år utan någon avgiftshöjning. Från och med den första januari 2021 kommer avgifterna att höjas med 2 %. Det är alltså den första avgiftshöjningen på sex år, två procent på sex år är inte någon hög höjning.

Exempel: Har du en månadsavgift på 3 500 kr blir det 70 kr mer per månad. Är månadsavgiften 5 000 kr blir det 100 kr mer per månad. Detta beslutade styrelsen på styrelsemötet i november 2020.

Varför höjs avgifterna?
Årsavgiften och hyrorna är våra enda intäkter och de ska täcka de löpande kostnaderna för föreningen. Priserna har de senaste fem åren gått upp, men våra intäkter släpar efter.

Ett sätt för bostadsrättshavare att hålla nere höga utgifter för föreningen är att minska risken för vattenskador, exempelvis genom att se över så att diskmaskiner, toaletter, tvättmaskiner inte läcker. Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare har koll på standarden i din egen lägenhet. Vi har tyvärr haft ett flertal incidenter de senaste åren, där föreningen har tvingats betala kostnader för vattenskador i kök och badrum.

Med vänliga hälsningar BRF Lindgårdens styrelse

Har du några frågor? Vänligen kontakta: styrelsen@lindgarden.net

Hissbyte – port 80

Vecka 36-41 kommer det att pågå ett omfattande arbete med att byta hissen i port 80. Detta kommer medföra att hissen är avstängd under dessa veckor och vi hoppas ni har överseende med detta.

Installationen kommer till större del att äga rum mellan 7:00 – 16:00.
De installationsfaser som medför mest ljud kommer att planläggas till efter 8:00.

Hissdelar och sopkärl för återvinning kommer att placeras i anslutning till hissen. För att undvika skada, vänligen rör inte några av dessa föremål.

Hissbytet sker främst då hissen är gammal och det inte finns reservdelar om hissen skulle gå sönder. Efter att hissen i port 80 är bytt, är samtliga hissar i föreningen uppdaterade till modern standard. Detta innebär en strömsnålare, säkrare och snabbare hiss med bättre prestanda än tidigare.

Hissarbetet kommer att utföras av Kone.

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att maila styrelsen!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

Föreningsstämma den 19 maj 2020

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till föreningsstämma.

 • Tid: Tisdag 19 maj 2020 kl.18.30
 • Plats: På grund av rådande Corona-tider samlas vi utomhus och genomför stämman. Ses vid Lilla gården. Ta med paraply vid regn.  
 • Ombud: Kan du inte närvara på stämman kan du göra din röst hörd via fullmakt, klicka på länken här nedan för att ladda ner. Skriv ut, skriv under och lämna till ditt ombud.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning*
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning­
 18. Motion avseende generellt bygglov för inglasning av balkonger*
 19. Avslutande

Enskededalen den 19 april 2020, Bostadsrättsföreningen Lindgården Styrelsen

Protokollet kommer att vara tillgängligt hos styrelsen och publiceras på föreningens hemsida inom tre veckor från stämman.

Mer utrymme för våra cyklar

Styrelsen har noterat att cykelförrådet bredvid port 88:an börjar bli överbelamrat med barnvagnar och trasiga cyklar som inte verkar vara i bruk. Vårt förråd är tänkt att vara ett ställe där du ska förvara din cykel som du använder. Att parkera en trasig cykel eller lämna en barnvagn under en längre period utan att ta hand om dem är inte okej.

För att ge mer plats åt de som använder förrådet mer aktivt har vi flyttat på de barnvagnar och cyklar som är trasiga eller har stått orörda över ett år. Styrelsen förvarar dem i ett låst förråd och vill du ha tillbaka din cykel eller barnvagn är det bara att kontakta styrelsen på styrelsen@lindgarden.net 

Hjärtstartare till Lindgården

Nu har vi på Lindgården införskaffat en hjärtstartare. Den finns innanför dörren i anslutning till tvättstugan och träfflokalen.

En hjärtstartare, även kallad defibrillator, är en anordning som används för att ge elstötar, defibrillering, för att få hjärtat att åter slå på en person som drabbats av hjärtstillestånd. Den är livsavgörande och räddar liv.

Ca 10.000 personer drabbas av hjärtstopp i Sverige årligen. Vid ett hjärtstopp där HLR (hjärt/lungräddning) ges innan ambulansen kommer, klarar sig ca 17 % av de drabbade. Vid ett hjärtstopp där HLR ges och hjärtstartare finns till hands innan ambulans är på plats klarar sig ca 80 % av de drabbade.

Vi har registrerat Lindgårdens hjärtstatare i Sveriges Hjärtstartarregister så att den kan komma till användning om ett hjärtstopp skulle inträffa i närheten av vår gård.

Se gärna hur den används på https://youtu.be/YJWc12sL1Rc.

Motion till årsstämman

1 februari är sista dagen för att lämna in en motion till årsstämman 2020.

Som medlem i föreningen kan du vara med och påverka. Förutom att göra din röst hörd på årsstämman kan du även lämna in en motion till styrelsen. Har du förslag på förbättringar eller något som kan gynna alla boende på Lindgården – skicka in din motion senast den 1 februari 2020. Du mailar in motionen till styrelsen: styrelsen@lindgarden.net

Årsstämman är den 19 maj 2020, klockan 18.30 i föreningslokalen. Mer information skickas ut via post (och på hemsidan) i början av maj.

Grovsopor 2020

Glöm inte våra viktiga datum

Det är viktig att alla sorterar! – Tobias Fagerlund, Ordförande

Fyra gånger per år samlar föreningen in grovsopor för alla boende på Lindgården.

Datum för 2020 är:
17 februari kl. 18:00-18:30
25 maj kl. 18:00 – 18:30
7 september kl. 18:00-18:30
7 december kl. 18:00-18:30
Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inget utanför!

OBS! Endast grovsopor. Det innebär att hushållssopor, deponiavfall och material som kan återvinnas inte får kastas i grovsoporna. Är du tveksam på vad du får lämna in? Kom och fråga oss innan du bär ut det till insamlingen.

Vi tar inte emot följande:
Farligt avfall och elektronikavfall (större elskrot)
Vitvaror
Målarburkar / kemikalier/miljöfarligt avfall
Bygg- / renoveringsavfall
Bildelar
Stora, skrymmande mängder trädgårdsavfall
Impregnerat träavfall
Kartonger
Batterier och glödlampor

Vi bjuder på adventsfika!

Varmt välkommen den 1 december

Söndag den första advent (1 december) är det dags att sätta upp vår fina julgran på gården. Samtidigt passar styrelsen på att bjuda på lite varm glögg och saft och pepparkakor. Kom förbi och fika en stund. Vi finns ute på gården mellan kl. 15-16.00. Blir det riktigt ruggigt väder ses vi i föreningslokalen istället.

Kameraövervakning av källarförråd

Övervakning av föreningens förråd

Sedan några månader har Brf Lindgården kameror uppsatta vid ingångarna till källarförråden i port 86 och nr 88. Syftet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka boendes säkerhet.

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen:
Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 180 dagar.
Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer inom företaget/organisationen har tillgång det inspelade materialet.
För frågor angående vilken typ av kameror och inspelningsutrustning som används så hänvisar vi till vår leverantör www.telemission.se

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen www.datainspektionen.se