Trivselregler

Föreningens mål är att alla vi som bor på Lindgården ska känna trygghet och gemenskap. Därför har vi upprättat dessa trivselregler.

För vilka gäller reglerna?

Dessa regler gäller för bostadsrättsinnehavare och hyresgäster. Ordningsreglerna gäller för alla familjemedlemmar liksom inneboende eller gäster. Det inkluderar även exempelvis hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Våra trivselregler gäller också för andrahandshyresgäster.

Sammanfattning av våra trivselregler

  • För allas trivsel är rastning av hundar samt lösa katter inom bostadsområdet förbjudet. Plocka upp efter ditt djur om det av misstag skulle ske något.
  • Nedskräpning är förbjuden; plocka upp cigarettfimpar efter dig.
  • Motorfordonstrafik på gården är förbjuden. Parkering av bilar på fastighetens tomt, vid annat fall än vid ur- och ilastning, är inte tillåtet. Att parkera sin bil i gränden mellan gårdarna är en säkerhetsrisk, gränderna mellan gårdarna skall hållas fria för räddningstjänstens fordon vid behov.
  • Förvaring av mopeder eller motorcyklar i fastighetens lokaler (såsom cykelrum etc) är inte tillåtet. Cykelrummen är endast avsedda för cyklar.
  • Sopor får inte lämnas utomhus. Är det fullt i sopnedkastet så ställ inte soppåsen nedanför sopnedkastet utan leta rätt på ett sopnedkast som inte är fullt.
  • Störningar: För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn och lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus, hiss, tvättstuga samt ute på gården.
  • Huvudregeln att inte störa gäller dygnet runt men är extra angelägen att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Ljud som hörs tydligt in till dina grannar, till exempel att borra för en tavla, får utföras vardagar 08.00–19.00 och helger 10.00-19.00. Större bullrigare arbeten såsom bilning och snickerier får utföras 08.00-17.00 på vardagar samt 11.00-16.00 på helger. Tänk på att det är viktigt att följa reglerna – de finns för att skapa förutsägbarhet och trivsel både för dig och dina grannar.
  • Ombyggnation i lägenheten. Mindre förändringar i lägenheten får göras efter egna önskemål. Du får till exempel måla, tapetsera, lägga nya golv sätta upp skåp eller byta ut vitvaror i köket. Om du planerar större ingrepp måste du söka tillstånd i god tid hos styrelsen. Med större ingrepp menas bland annat sådant som påverkar väggar som är bärande i huskroppen samt VVS. Samtliga större ingrepp samt el- och VVS arbeten ska utföras av en fackman, i övrigt gäller att det ska utföras fackmannamässigt.
  • Lindgården är en ekonomisk förening där alla våra bostadsrättshavare är medlemmar. Skador på vår fastighet och egendom drabbar alla oss boende ekonomiskt. Medverka därför till att hålla ordning och sköta om våra lokaler och utrustning. Därigenom kan vi hålla våra kostnader nere och istället använda pengar till förbättringar.