Grovsopor

Vad får du lämna in?
Vi tar endast emot grovsopor. Det innebär att hushållssopor, deponiavfall och material som kan återvinnas inte får kastas i grovsoporna. Är du tveksam på vad du får lämna in? Kom och fråga oss innan du bär ut det till insamlingen.

Vi tar inte emot följande:

  • Farligt avfall och elektronikavfall (större elskrot)
  • Vitvaror
  • Målarburkar / kemikalier/miljöfarligt avfall
  • Bygg- / renoveringsavfall
  • Bildelar
  • Stora, skrymmande mängder trädgårdsavfall
  • Impregnerat träavfall
  • Kartonger
  • Batterier och glödlampor

Återvinning
Material som ska till återvinningen är exempelvis papper, tidningar, kartonger, plast, metall och glas. Här kan du lämna återvinningssopor: