Grovsopor 2022

Insamling av grovsopor år 2022

Sex gånger per år samlar föreningen in grovsopor för alla boende på Lindgården.

Datum för 2022 är:

  • 7 mars kl. 18:00-18:30
  • 25 april kl. 18:00-18:30
  • 13 juni kl. 18:00-18:30
  • 29 augusti. 18:00-18:30
  • 24 oktober. 18:00-18:30
  • 12 december. 18:00-18:30

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inget utanför!

Här kan du läsa mer om vad du får och inte får lämna i vår insamling.

Skyddsrum i Dalen

I Dalen finns det skyddsrum för 4 000 personer, vid behov ska de vara öppna för alla som vill nyttja dem tills det är fullt.

Lindgården har inget eget skyddsrum men närmast för oss är skyddsrum på Pärongården, Äppelgården eller Hagtornsgården.

På MSB (Myndigheten för Samhällsskydd) hittar du en karta som visar alla skyddsrum nära dig. Klicka här.

MSBs hemsida är även en god informationskälla till vad som händer i vår omvärld och hur du kan förbereda dig skulle en kris eller krig inträffa.