Parkering

Råder det boendeparkering i området? 
Föreningen har inga parkeringsplatser. På Grusåsgränd gäller endast taxa 4 och inte boendeparkering. Som boende på Lindgården har du dock rätt till boendeparkering på närliggande boendeparkeringar, exempelvis vid Garagevägen och Röda backens väg. Här kan du parkera till ett reducerat pris. Ta kontakt med Stockholms stad för att ordna detta.

Det finns 5 stycken garage där man kan hyra plats genom Stockholm Stads Parkering. För att ställa sig i kö kan man ringa: Tel 08-772 96 00.