Renovera din lägenhet

Ansök om lov INNAN du börjar renovera

Innan du påbörjar renovering, förändring, tillbyggnad eller ombyggnad behöver du fylla i en ansökan och skicka in den skriftligt till styrelsen:

Blanketten lämnas in till BRF Lindgårdens brevlåda som finns i anslutning till tvättstugan på Grusåsgränd 78. Styrelsen har möten en gång i månaden och din ansökan kommer att behandlas under ett sådant möte. Vi meddelar dig därefter om du får din ansökan godkänd eller avslagen alternativt att vi behöver kompletterande information från dig för att komma till beslut. OBS! Det är inte tillåtet att inleda ombyggnation förrän styrelsen gett sitt skriftliga godkännande på blanketten.

Som bostadsrättshavare har du rätt att göra om din lägenhet, även om du faktiskt inte äger din bostad utan bara har nyttjanderätt. Enligt lag är bostadsrättshavaren skyldig att hålla bostaden i gott skick, men du avgör själv när det är dags att t.ex. måla om, byta vitvaror, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten. 

Du måste fråga styrelsen om lov när det gäller ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten, el, ventilation, och annan väsentlig förändring av lägenheten. Ett bra råd är att fråga styrelsen först, om du känner osäkerhet, så slipper du problem i efterhand. 

Bygglov
Vissa ingrepp kräver bygglov. Här finns allt om bygglov och andra tillstånd från kommunen angående byggande. Om man utfört förändringar utan lov så kommer man att åläggas att återställa på egen bekostnad. 

För inglasning av balkonger gäller både bygglov från kommunen samt styrelsens godkännande. Bygglov söks hos stadsbyggnadskontoret som informerar om vad ansökan ska innehålla. 

Fackmannamässigt utför arbete
Enligt bostadsrättslagen får inte styrelsen neka dig tillstånd om inte ”åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen”. Mycket är således tillåtet om det bara utförs på rätt sätt. Arbetet ska vara fackmässigt utfört. Detta kräver som regel att en fackman gör arbetet. Begreppet fackmässigt innebär att följa de branschregler som finns exempelvis vid våtrumsrenovering. Om man följer dessa anvisningar korrekt anses åtgärden som fackmannamässig. Vid en skada kan försäkringsersättning helt utebli om man inte följt meddelade anvisningar eller om åtgärderna inte varit fackmässigt eller bristfälligt utförda. Vissa ingrepp kan även påverka de garantier som finns från totalentreprenörens sida gällande lägenhetens utförande.

Under vilka tider får renovering genomföras?
Visa dina grannar respekt. Bilning och andra mycket bullriga arbeten får inte ske före klockan 08:00 och efter kl 17:00 på vardagar. Och inte före kl 11:00 och efter kl 16:00 på helger.

Olika typer av renoveringar

Renovera badrum/våtrum
Ska du renovera badrum/våtrum? Då krävs att din entreprenör lämnar ett så kallat kvalitetsdokument. Du behöver skicka in en kopia av kvalitetsdokumentet till föreningen. Så här ser ett kvalitetsdokument ut. Läs Nordstadens rutiner vid vattenavstängning.

Byte av fläkt och fläktkåpa – viktigt att det blir rätt modell!
Det är viktigt att om du ska byta ut din befintliga fläkt och kåpa att de blir rätt märke och modell samt att den måste installeras av en hantverkare med el-behörighet.

 • Boende i låghus – lägenhetsnummer: 54-76 eller 90-132
  Bor du i ett så kallat låghus har du frånluftsfläkt som är placerad på vinden och som styrs av ett reglage i din spiskåpa. Denna fläkt ventilerar din lägenhet och suger ut förorenad luft i kök, bad, klädkammare och WC. Vill du byta ut din spiskåpa till en ny MÅSTE denna vara med inbyggd styrning till er fläkt. Det ska vara spiskåpor i låghusen med en trafo för styrning av den centrala fläkten som är placerad på vinden (en för vardera lägenhet). Till exempel: Franke tender 722-16. Standardvarianten heter Franke Futurum 251-16.
 • Boende i höghus – uppgång: 80-88
  Bor du i de så kallade höghusen har du en fläkt monterad ovan spisen bakom kryddhyllan och denna styrs av ett reglage i din spiskåpa. Denna fläkt ventilerar din lägenhet och suger ut förorenad luft i kök, bad, klädkammare och ev. WC. Den fläkten är av modell: Enessen C1-120F. Vill du byta ut din fläkt bakom kryddhyllan heter denna Enessen Essvent L. Vill du byta ut din spiskåpa till en ny MÅSTE denna vara med inbyggd styrning till er fläkt. Standardvarianten heter Franke Futurum 251-16. Samtliga kåpor med styrning för extern fläkt fungerar. Exempelvis de Frankekåpor som slutar med -16. Annat exempel är: Opal 762-16.

Renovering/förändring av uteplats/yttermiljö
All form av förändring på uteplatser och större förändringar av växtligheten måste förankras med styrelsen innan det utförs. Det är inte tillåtet att exempelvis flytta ut staket. Uteplats är med nyttjanderätt inte bostadsrätt. 

De förändringar som sker måste bli enhetlig i största möjlig mån. Klicka här för att läsa mer om vilka förhållningsregler som gäller för utbyggnader framför entréer och uteplatser på Lindgårdens låghus, samt uteplatser på höghusens bottenplan. 

Det är INTE tillåtet att exempelvis måla ytterdörren i annan färg än de som är i original eller de yttre fönsterkarmarna i annan färg än ursprungsfärg. Tänk så här: förändring av den yttre delen av fastigheten (tex inglasning av balkong, sätta upp parabolantenn etc) kräver tillstånd från styrelse och bygglov från kommun.

Renovering av fönster
2012 genomförde BRF Lindgården en omfattande renovering av alla fönster. Här hittar du information om hur du på bästa sätt underhåller dina fönster.

Att tänkte på innan du börjar renovera:

 • Inget arbete som bullrar eller stör efter 17:00 (exempelvis bilning och andra mycket bullrande arbeten)
 • Borrande i väggar får inte ske efter 19:00 (exempel borra upp för tavlor, lampor etc)
 • Man får inte installera vilken blandare man vill. Blandare av den typ som säljs på IKEA passar inte systemet i lägenheterna och ställer till med problem. Temperaturväxlingar i vattnet är ett sådant problem. Blandare av märket FM Mattsson rekommenderas.
 • Betongen: förbjudet att göra ingrepp i bärande väggar.
 • Inte bila golv, etc utan styrelsens skriftliga tillstånd.
 • Det ligger vattenrör och värmerör i golv och väggar.
 • Alla strukturella förändringar av lägenheterna måste godkännas av styrelsen. 
 • Man får inte byta rumsplanering där det berör ett våtutrymme eller kök. Dvs. Köket får inte flyttas till ett sovrum.
 • Element: inte tillåtet att byta eller flytta element.
 • Badrum: Bostadsrättshavarens ansvar i badrum: klämring till golvbrunn, rensning av golvbrunn och vattenlås.
 • Köksfläkt: Ska man renovera köket så måste man kontakta styrelsen angående köp av spisfläkt. Vårt ventilationssystem klarar inte av någon av t.ex. IKEAs befintliga fläktar. Sätter man in en fläkt som inte godkänts av styrelsen kan man bli tvungen att byta ut den på egen bekostnad då bl.a. IKEAs fläktar kan förstöra vår ventilations motorsystem.

Viktiga dokument