Ventilation

Ventilationen i våra lägenheter är viktig för alla! För att ventilationen ska fungera på bästa sätt får man inte modifiera den så att funktionen ändras.

Fläkt om du bor i ett höghus

I höghusen (port 80, 82, 84, 86 och 88) finns det en fläkt monterad ovanför spisen bakom kryddhyllan, denna styrs av ett reglage i din spiskåpa. Denna fläkt ventilerar din lägenhet och suger ut förorenad luft i kök, bad, klädkammare och eventuellt wc. Här får du absolut inte montera in en köksfläkt med egen motor. Läs mer här.

Viktigt!
Minst en gång per år ska fläkthjulet rengöras från damm och fett genom avtorkning. Ett smutsig fläkthjul kan ge upphov till vibrationer och högt ljud, samt ökar risken för skador i fläktmotorn. Här finns tydliga instruktioner på hur du rengör din fläkt (bakom kryddhyllan).

Fläkt om du bor i ett låghus

I låghusen sitter en fläkt för varje enskild lägenhet på vinden. Den matas med spänning via original fläktkåpa som kan reglera hastigheten i 3 steg. Fläktmotorn ska aldrig stängas av och det kan den inte heller i originalutförande. Här hittar du ett elschema på fläkten i låghusen.

  • Steg 1 = 100 Volt till fläktmotorn
  • Steg 2 = 130 Volt till fläktmotorn
  • Steg 3 = 220 Volt till fläktmotorn.

Obligatorisk Ventilationskontroll

Med jämna intervall genomför föreningen obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Om din fläkt inte klarar besiktningen på grund av att du bytt fläkt eller liknande kommer du som lägenhetsinnehavare få ett f åläggande om rättelse. Det innebär att du måste återställa till rätt fläkt på egen bekostnad så att ventilationen fungerar igen.