Brandskydd

Brandskydd i trapphus och loftgångar

Enligt lag får inte cyklar, barnvagnar, och annat som försvårar en utrymning, förvaras i trapphuset eller på loftgångarna. I händelse av brand eller sjuktransporter är våra trapphus den huvudsakliga utrymningsvägen och får därför inte blockeras. Det är viktigt att hålla trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten.

Ställ inget brännbart i trapphuset!
En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

Styrelsen tar bort föremål i trapphus
Placerar du föremål i trapphuset kommer styrelsen uppmana dig att ta bort dina saker. Om föremålet fortfarande finns kvar efter 24 timmar, kommer dessa att omhändertas och magasineras. Föremålen kan sedan inom tre månader lösas ut för 500 kr, efter kontakt med vår förvaltare Nordstaden.

Läs här nedan hur du kan minska risken för brand i ditt hem.