Fastighetsskötsel

Bostadsrättsföreningen Lindgården har ett förvaltningsavtal med Nordstaden Stockholm AB. Det avtalet omfattar alla delar av föreningens löpande skötsel och förvaltning av fastigheten.

För jourtjänsten (akuta ärenden kvällar, nätter och helger) svarar Securitas Jourmontör AB.

Nordstaden Stockholm sköter med egen personal fastighetsskötseln och den tekniska förvaltningen samt ansvarar för samordningen av de delar som ingår i den löpande skötseln och förvaltningen.

Vid felanmälan kontakta Nordstaden på följande sätt:
Måndag till fredag mellan 7:00-16:00, telefon: 08-32 40 60 
Via deras hemsida: nordstaden.se
Akuta fel under övriga tider kontakta journumret: 08-587 801 30

OBS! Man ska vara medveten om att man kan komma att debiteras för sin felanmälan, det beror på vad man felanmält och om man är hyresgäst eller bostadsrättshavare. Fråga gärna Nordstaden när ni kontaktar dem.