Kall lägenhet

Under hösten och den tidigare vintern har vi haft flera medlemmar i föreningen som har hört av sig till oss angående att det är kallt i lägenheterna. Vi i styrelsen gör allt i vår makt för att försöka hitta en lösning på problemet med kalla lägenheter – men allt går inte att lösa i en handvändning. Här kommer därför en sammanställning på vilka åtgärder du kan göra och vilka åtgärder vi i föreningen försöker göra.

Vad kan jag göra åt min kalla lägenhet?

  • Ställ möbler en bit ifrån elementen och undvik gardiner som hänger ner över dem. Runt elementen ska luften kunna röra sig fritt, så att värmen sprids till resten av lägenheten.
  • Känns elementen kalla kan du testa att lufta dem. Men läsa noggrant på hur du gör när du luftar element så att du inte riskerar att ett element springer i läck. Känner du dig osäker – kontakta Nordstaden för konsultation.

Om du upplever att det är kallt trots att du följer råden ovan kan du mäta temperaturen. Mät mitt i rummet på en meters höjd från golvet. Visar temperaturen under 20 grader flera dagar i rad ska du kontakta Nordstaden. De kan då komma och göra ett besök hemma hos dig för att se över din situation. Utifrån förutsättningarna i din lägenhet planeras eventuell åtgärd.

Vad gör föreningen åt kalla lägenheter?

Vi har nu varit i kontakt med vår tekniska förvaltare på Nordstaden som i sin tur har anlitat en styrtekniker. En tekniker kommer under vecka 49 gå igenom vår undercentral för att göra en felsökning. Vår förhoppning är att vi ska kunna få en åtgärdsplan efter detta besök.