Ekonomisk förvaltning

Simpleko (ägs av Riksbyggen) sköter den ekonomiska och administrativa förvaltningen för BRF Lindgården. Här ingår bland annat avisering av hyror och avgifter, bokföring och deklarationer.

Har du ekonomiska frågor om din lägenhet eller om din avgift/hyra tar du kontakt med Simpleko.  

Hemsidan: https://www.simpleko.se/
E-post: info@simpleko.se
Telefon: 018-66 01 60, vardagar kl 09.00–12.00

Simplekos kundportal

Om du vill ta del av din avi, hämta utdrag ur lägenhetsförteckningen eller lägga ett ärenden till Simpeko kan du logga in på deras kundportal med ditt Bank-ID: http://portal.simpleko.se/kundportal/start.

Saknar du Bank-ID, logga in på portalen/avisering med uppgifterna på din avi. Här kan du ändra aviseringssätt och hämta din avi.

Obetald avgift/hyra

BRF Lindgården har inga betalningspåminnelse utan förseningar genererar ett inkassokrav på en gång. Om du inte har betalt din avgift/hyra skickas ett inkassokrav ut ca 15 dagar efter att skulden förfallit. Efter att du har fått ett inkassokrav har du 8 dagar på dig att betala sin skuld (eller bestrida kravet). Görs inte det drivs ärendet vidare.