Träfflokalen

Boka lokalen
Styrelsen har ett rullande schema för uthyrning av lokalen. För att boka träfflokalen skickar du ett mail till: styrelsen@lindgarden.net. Du får svar av den som är ansvarig för uthyrning vid det tillfället.

Tider och kostnader
Träfflokalen hyrs normalt endast ut till lägenhetsinnehavare på Lindgården och den som hyr förbinder sig därmed att följa nedanstående ordningsregler samt Lindgårdens stadgar och trivselregler. 

  • Pass 1 är kl 12.00–17.00. Hyra: 300 kr. Det ska vara städat, tömt och nycklar tillbaka senast kl 17.00. 
  • Pass 2 är kl 17.00 –24.00. Hyra: 350 kr. Lokalen ska vara utrymd kl 24.00. Det ska vara städat, tömt och nycklar tillbaka senast kl 11.00 dagen efter.
  • Bokar du både pass 1 och 2 är hyran på 600 kr. 

Betalning sker genom tillägg på din månatliga hyresavi eller i förväg genom swish till 1231279116. Alla hyresgäster som inte är registrerade lägenhetsinnehavare på Lindgården betalar depositionsavgift (500 kr) som återfås när en styrelsemedlem har godkänt städningen och nyckeln är återlämnad.

Respektera dina grannar
Du som hyr är personligen ansvarig för lokalen och angränsande områden, även för vad dina gäster eventuellt förorsakar. Lägenhetsinnehavaren har ansvar för vad som händer både inne i lokalen och i direkt anslutning till lokalen. 

OBS! Du som hyr pass 2 kan fortsätta aktiviteterna inne i lokalen fram till klockan 24.00 men du behöver ta hänsyn till intillboende grannar. Ett tips är att stänga dörrar och fönster och dra ner på eventuell musik. Inget stök/oljud ska förekomma utanför lokalen efter 22.00. Om störningsjouren tillkallas och konstaterar en störning blir lägenhetsinnehavaren debiterad för utryckningskostnaden. 

Ungdomar
Inga minderåriga får vistas ensamma i lokalen. Inga ungdomsfester får förekomma med alkohol.  Om ungdomar ska vara i träfflokalen MÅSTE lägenhetsinnehavaren, som är den ansvarige och den som hyrt lokalen, vara med i lokalen hela uthyrningstiden.

Förhållningsregler

  • Man får inte tejpa fast saker i tak eller på väggar. Det finns krokar i taket för girlanger och ballonger!
  • Om marschaller tänds utanför lokal måste de placeras så de inte skadar fasad eller mark.
  • Stäng gärna dörren till balkongen om det spelas musik. 
  • Det är förbjudet att röka i lokalen. Röker gästerna på balkongen så ska ni visa hänsyn till grannar och hålla ljudnivån nere. 
  • Enligt brandmyndighetens bestämmelser får högst 50 personer vistas i lokalen. 
  • Lokalen ska städas enligt städschemat på nästa sida.
  • När du lämnar lokalen ska båda toalettdörrarna vara låsta, balkongdörren samt båda låsen in till lokalen.

Bryter du mot reglerna kan eventuella kostnader (till exempel för extra städning) komma att dras av från depositionen och/eller debiteras i efterhand. Vid skadegörelse debiteras hyrestagaren/lägenhetsinnehavaren kostnaden för att återställa till ursprungligt skick.