Föreningsstämma

Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma. I stadgarna står det att den ska hållas före den sista juni men vår förening brukar ha stämman någon gång i maj. Alla medlemmar blir kallade till stämman minst 2 veckor i förväg, via brev i brevlådan och information på anslagstavlor, hemsidan och Facebook.

Gör din röst hörd!
Som medlem i föreningen kan du vara med och påverka. Dels är det viktigt att du deltar på årsstämman där du kan göra din röst hörd. Du kan även lämna in en motion som styrelsen kan behandla och därefter ta upp på stämman. Viktigt att du skickar in din motion senast den 1 februari samma år som stämman. Mer information hittar du i våra stadgar paragraf 12-23.

Vill du engagera dig i styrelsearbetet? Vänligen skicka ett mail till styrelsen@lindgarden.net

Protokoll från föreningsstämmor

Här nedan ligger alla protokoll från våra ordinarie och extra föreningsstämmor. Våra årsredovisningar hittar du här.