Styrelsen & Valberedning

Vill du komma i kontakt med någon i föreningens styrelse är det enklast att skicka ett mail till oss via e-postadressen: styrelsen@lindgarden.net

Brf Lindgårdens styrelse blev vald vid årsstämman 24 maj 2022.

Ledamöter & suppleanter

Peter Röhs, ordförande
Sven Jonsson, kassör
Gudrun Wessnert, sekreterare
Anders Åhlén, vice ordförande
Camilla Hall, ordinarie ledamot
Ropen Sayessian, ordinarie ledamot
Roger Hansen, ordinarie ledamot
Annika Wilhelmson, suppleant
Håkan Wanselius, suppleant
Ing-Marie Holmgren, suppleant

Valberedning
Jimmy Ekman
Sara Nilsson
Serge Bokobza