Cykelinventering 2022

På grund av att det börjar bli fullt i alla våra cykelförråd, och ute på gården, är det dags för en cykelinventering. Syftet är att få bort herrelösa cyklar (och barnvagnar) som blivit kvarlämnade genom åren.

Hur går det till?

Under vecka 4 har du fått ett utskick i din brevlåda med information och lappar som ska fästas på din cykel/dina cyklar som står i förråden och/eller ute på gården. Lapparna ska vara tydligt fastsatta och märkta med namn, lägenhetsnummer och adress. I utskicket finns bifogat buntband för att fästa lapparna.

Behöver du fler lappar? Här kan du ladda ner och skriva ut.

Cyklarna ska vara uppmärkta senast 13/2 2022. Därefter omhändertas omärkta cyklar av föreningen och förvaras i ett avskilt förråd i 3 månader. Cyklarna lämnas sedan till polisen.

Regler för cykelförvaring

Följande regler gäller när du vill förvara/parkera din cykel i någon av våra förråd eller på gården:

  • Respektive boende har rätt att förvara 2 cyklar var i föreningens förråd/gård. Detta gäller oavsett ålder. Alltså, är ni en familj på 4 personer får ni förvara 8 cyklar i förråden/på gården. Vill man ha fler cyklar än detta så är det den egna uteplatsen, balkongen eller lägenheten som gäller. Ej trapphus eller andra gemensamma utrymmen.
  • I förråden är det inte tillåtet att låsa fast cyklar eller barnvagnar i cykelställen då det omöjliggör flyttning av trasiga och oanvända cyklar/vagnar.
  • Tanken med förråden är att man ska förvara cyklar och vagnar som används. Behöver ni långtidsförvara en cykel eller barnvagn får ni ansvara för det själv,  t ex i ert eget förråd.

Avgiftshöjning för 2022

Från och med den första januari 2022 kommer avgifterna att höjas med 2%, ett beslut som togs på styrelsemötet i december 2021. Vi vill gärna att våra medlemmar ska ha en god kvalitet i sin närmiljö och på sin gård och vår höjning av avgifterna är en förutsättning för att kunna ta hand om föreningen på bästa sätt.  

Hur det påverkar din månadsavgift beror på storleken på din lägenhet. Här ett exempel: Har du en månadsavgift på 3 500 kr blir det 70 kr mer per månad. Är månadsavgiften 5 000 kr blir det 100 kr mer per månad. Höjningen sker retroaktivt från och med februari.

Varför höjs avgifterna?

BRF Lindgården måste, liksom alla andra i omvärlden, möta kostnadsökningarna för el, värme, reparationer och underhåll. Som allt annat i vår ekonomi, stiger i regel priser på varor och tjänster. Årsavgiften och hyrorna är våra enda intäkter och de ska täcka de löpande kostnaderna för föreningen.

Ett sätt för bostadsrättshavare att hålla nere höga utgifter för föreningen är att minska risken för vattenskador, exempelvis genom att se över så att diskmaskiner, toaletter, tvättmaskiner inte läcker. Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare har koll på standarden i din egen lägenhet. Vi har tyvärr haft ett flertal incidenter de senaste åren, där föreningen har tvingats betala kostnader för vattenskador i kök och badrum.

Foto: Hyresgästföreningen

Uppföljning av kalla lägenheter

Under vecka 49 och 50 har vi haft besök av en styrtekniker som har tittat på fastighetens undercentral. Vissa injusteringar har gjorts vilket har lett till att majoriteten av de kalla lägenheterna nu har fått tillbaka en rimlig värme.

Vår fastighets drivs av ett gammalt ett-rörs-system vilket är känsligt för omslag i temperaturen. Nu vet vi att de kommande dagarna under julen kommer med kyla och låga temperaturer och vår förhoppning är att injusteringen har lett till att värmen har lättare att hänga med, och att era element blir varma.

Skulle du mot förmodan fortfarande uppleva att du har kallt i lägenheten ber vi dig att kontakta Nordstaden och felanmäla det. Den återkopplingen är viktig då vi försöker föra statistik på vilka lägenheter som är drabbade.

Vad ska vi göra långsiktigt

Under 2022 har vi budgeterat för att det ska genomföras en utredning gällande föreningens värmesystem. I dagsläget kan vi inte säga hur omfattande detta projekt kommer att bli men vi ska se till att kommunicera resultatet. Större investeringar om eventuellt byte av värmesystem kommer givetvis tas vid ett årsmöte eller en extrastämma.