Uppföljning av kalla lägenheter

Under vecka 49 och 50 har vi haft besök av en styrtekniker som har tittat på fastighetens undercentral. Vissa injusteringar har gjorts vilket har lett till att majoriteten av de kalla lägenheterna nu har fått tillbaka en rimlig värme.

Vår fastighets drivs av ett gammalt ett-rörs-system vilket är känsligt för omslag i temperaturen. Nu vet vi att de kommande dagarna under julen kommer med kyla och låga temperaturer och vår förhoppning är att injusteringen har lett till att värmen har lättare att hänga med, och att era element blir varma.

Skulle du mot förmodan fortfarande uppleva att du har kallt i lägenheten ber vi dig att kontakta Nordstaden och felanmäla det. Den återkopplingen är viktig då vi försöker föra statistik på vilka lägenheter som är drabbade.

Vad ska vi göra långsiktigt

Under 2022 har vi budgeterat för att det ska genomföras en utredning gällande föreningens värmesystem. I dagsläget kan vi inte säga hur omfattande detta projekt kommer att bli men vi ska se till att kommunicera resultatet. Större investeringar om eventuellt byte av värmesystem kommer givetvis tas vid ett årsmöte eller en extrastämma. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *