Att bo i bostadsrätt

Rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsägare

”Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick.”

Lindgårdens stadgar 35§

Här följer en sammanfattning av föreningens regler och bestämmelser vad gäller ansvarsfrågorna för om- och tillbyggnad i bostadsrättslägenheterna. I våra stadgar hittar du alla bestämmelser mer i detalj: stadgarna.

Föreningen har ansvar för gemensamma utrymmen, utsidan på fönster och lägenhetsdörrar, tak och ytterväggar. Föreningen ansvarar också för stamledningar för vatten, avlopp, el och värme fram till lägenhetens väggar, tak och golv. Innanför dessa går ansvaret över till bostadsrättshavaren. Kortfattat:

Det här får du göra utan styrelsens tillstånd:
– Måla, tapetsera och lägg golv
– Byt kylskåp, frys och spis

Det här får du inte göra utan styrelsens tillstånd:
– Riva bärande väggar
– Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
– Andra väsentliga förändringar

Ansök om tillstånd för renovering
Som bostadsrättshavare har du rätt att göra om din lägenhet. Enligt lag är bostadsrättshavaren skyldig att hålla bostaden i gott skick, men du avgör själv när det är dags att t.ex. måla om, byta vitvaror, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten.

Du måste få styrelsens godkännande gällande renoveringar som berör: ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten, el, ventilation, och annan väsentlig förändring av lägenheten. Arbetet ska utföras fackmannamässigt. Ett bra råd är att fråga styrelsen först, om du känner osäkerhet, så slipper du problem i efterhand. Läs mer under avsnittet för renovera.

Medlem i Bostadsrätterna

BRF Lindgården är med i organisationen Bostadsrätterna. Som bostadsrättsägare får du tidningen Din Bostadsrätt hem i brevlådan. På deras hemsida finns massor av tips och bra läsning.

Tipsande länkar

Här samlar vi tips och ”matnyttig” information angående din bostadsrätt. Allt från dagligt underhåll till renovering.