Andrahandsuthyrning

Om du som bostadsrättshavare eller hyresgäst önskar hyra eller låna ut sin lägenhet i andra hand måste du ansöka om styrelsens skriftliga tillstånd till detta. 

OBS! Det är endast den som hyr i första hand eller äger lägenheten som kan ansöka om uthyrning i andra hand! 

Du måste ha fastighetsägarens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin lägenhet utan lov riskerar att förlora den.

Bostadsrättsförening Lindgården tar ut en avgift av medlemmen vid andrahandsuthyrningen och här handlar det om som högst tio procent av prisbasbeloppet, vilket för närvarande innebär en årlig avgift på 4 730 kronor år 2020 (10% av prisbasbelopp). Avgiften regleras i våra stadgar. Upplåter (hyr eller lånar ut) du lägenheten i andra hand kortare än en månad har föreningen rätt att debitera för en hel månad.

Använd blanketten här nedan att ansöka om tillstånd för att hyra ut i andra hand, ange även skäl för att hyra ut i andra hand.

Viktigt!

  • För godkännande krävs fast anställning eller fasta inkomster samt att hushållet kan uppvisa goda taxerade inkomster för minst två år tillbaka.
  • BRF Lindgården accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
  • BRF Lindgården accepterar endast privatpersoner inte juridiska personer vid uthyrning
  • Finns det betalningsanmärkningar och/eller oreglerade skulder kommer ansökan om att hyra i andra hand ej att godkännas.

Du får inte börja hyra ut innan du har fått ett godkännande av styrelsen.

Lämna din ansökan i styrelsens brevlåda utanför tvättstugan eller posta till: Brf Lindgården, Grusåsgränd 80, 121 30 Enskededalen