Ohyra

Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet tar du kontakt med skadedjursbekämpningsföretaget Anticimex. Antingen via telefon 0752-45 10 00 eller deras hemsida www.anticimex.se

Som bostadsrättshavare och hyresgäst är du skyldig att anmäla om du upptäcker ohyra/skadedjur i lägenheten.