Obehöriga i tvättstugan

Till alla boende på Lindgården

Släpp aldrig in någon i tvättstugan som inte är boende på Lindgården! Man måste ha en egen nyckel och blipp.

Om ni tappar bort er blipp, kontakta genast styrelsen och meddela oss så att vi kan spärra blippen.

Kom ihåg att stänga och låsa dörrar efter er. Ställ inte upp dörrar längre tider och helst inte alls.

Tyvärr har det skett stölder och skadegörelse i tvättstugan på grund av att obehöriga har släppts in eller tagit sig in.

Styrelsen/Lindgården