Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till föreningsstämma.

 • Tid: Tisdag den 24 maj 2022 kl.18.30
 • Plats: Om vädret tillåter samlas vi utomhus och genomför stämman. Vi ses vid Lilla gården. Ta med paraply vid regn.  
 • Ombud: Kan du inte närvara på stämman kan du göra din röst hörd via fullmakt, bifogat i detta utskick.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning­
 18. Avslutande

Viktig information

 • Årsredovisning. Klicka här för att komma till årsredovisningen för 2021. Skulle medlem önska en printad version kan du beställa den genom att skicka ett mejl till styrelsen@lindgarden.net alternativt lägga en skriftlig beställning i postlådan vid föreningslokalen/tvättstugan. Lämna ditt namn och lägenhetsnummer.
 • Fullmakt. Om du inte kan komma kan du ge fullmakt åt någon närstående att företräda dig. Här kan du ladda ner en fullmakt.
 • Protokoll. Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på föreningens hemsida inom tre veckor efter stämman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *