Meddelande om avgiftshöjning

Vi har haft orörda avgifter sedan 2015, vilket betyder fem år utan någon avgiftshöjning. Från och med den första januari 2021 kommer avgifterna att höjas med 2 %. Det är alltså den första avgiftshöjningen på sex år, två procent på sex år är inte någon hög höjning.

Exempel: Har du en månadsavgift på 3 500 kr blir det 70 kr mer per månad. Är månadsavgiften 5 000 kr blir det 100 kr mer per månad. Detta beslutade styrelsen på styrelsemötet i november 2020.

Varför höjs avgifterna?
Årsavgiften och hyrorna är våra enda intäkter och de ska täcka de löpande kostnaderna för föreningen. Priserna har de senaste fem åren gått upp, men våra intäkter släpar efter.

Ett sätt för bostadsrättshavare att hålla nere höga utgifter för föreningen är att minska risken för vattenskador, exempelvis genom att se över så att diskmaskiner, toaletter, tvättmaskiner inte läcker. Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare har koll på standarden i din egen lägenhet. Vi har tyvärr haft ett flertal incidenter de senaste åren, där föreningen har tvingats betala kostnader för vattenskador i kök och badrum.

Med vänliga hälsningar BRF Lindgårdens styrelse

Har du några frågor? Vänligen kontakta: styrelsen@lindgarden.net

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *