Förvaltning

Bostadsrättsföreningen Lindgården har ett förvaltningsavtal med Nordstaden Stockholm AB. Det avtalet omfattar alla delar av föreningens löpande skötsel och förvaltning av fastigheten.

För jourtjänsten (akuta ärenden kvällar, nätter och helger) svarar Securitas Jourmontör AB.

Nordstaden Stockholm sköter med egen personal fastighetsskötseln och den tekniska förvaltningen samt ansvarar för samordningen av de delar som ingår i den löpande skötseln och förvaltningen.

Nordstaden Stockholm kontaktar du enklast via deras hemsidan nordstaden.se/ eller under kontorstid via telefonnummer 08-32 40 60. Vid akuta fel under övriga tider kan du ringa journumret 08-587 801 30. 

OBS! Du måste vara medveten om att du kan komma att debiteras för din felanmälan, det beror på vad du har felanmält och om du är hyresgäst eller bostadsrättshavare. Fråga gärna Nordstaden när du kontaktar dem.